Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dịch vụ quản lý BHXH, BHYT trọn gói bao gồm :

- Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu.
- Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp, có lợi cho doanh nghiệp
- Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định

- Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
- Hỗ trợ tháng đầu ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu .Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng.
- Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới.

- Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc.
- Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..
- Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.

- Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động.Thời gian hoàn tất : 30 - 45 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH hoặc sớm hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp