Với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có trách nhiệm công việc cao và được tổ chức chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ Giám sát tài chính nội bộ với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động, Tiết kiệm chi phí, Tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ Tài chính kế toán cho các doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ :

- Định kỳ hàng tháng kiểm soát, cân đối số liệu kế toán
- Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán
- Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng
- Kiểm soát hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
- Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
- Kiểm soát, tư vấn báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm
- Đảm bảo ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính.