Chúng tôi xác định rằng thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong quá trình các luật thuế và quy định về thuế của Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm :

Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập quyết toán thuế năm;
Dịch vụ kê khai, lập quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài;
Dịch vụ lập kế hoạch thuế;
Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế;
Soát xét việc tuân thủ các chính sách thuế hiện hành;
Dịch vụ tư vấn xác định và đăng ký chuyển lỗ;
Dịch vụ tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế;
Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng.