Cách Điều Chỉnh Hoá Đơn Khi Viết Sai Tên Công Ty, Địa Chỉ, Mã Số Thuế

Hướng dẫn cách điều chỉnh hóa đơn khi sai tên công ty, địa chỉ Mã số thuế theo thông tư 26/2015/TT-BTC mới nhất

Ngày đăng: 19-10-2016

3,661 lượt xem

Hướng dẫn cách điều chỉnh hóa đơn khi sai tên công ty, địa chỉ Mã số thuế theo thông tư 26/2015/TT-BTC mới nhất

Ngày 27/2/2015, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 26/2015/TT-BTC - Hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi - BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ thì:
Tại khoản 7 điều 3 của TT 26/2014/TT-BTC có quy định:
"Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” 

Xem chi tiết tại đây: Xử lý hóa đơn viết sai 


Vậy là: nếu bạn viết sai tên công ty, địa chỉ dù hóa đơn đó đã kê khai thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn là đủ. không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn:
Nhưng nếu là hóa đơn viết sai Mã Số Thuế của người mua thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh các bạn vẫn phải xuất hóa đơn điều chỉnh nhé
Dưới đây Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết hoá đơn điều chỉnh khi viết sai mã số thuế:

Ví dụ: ngày 3/12/2014, công ty TNHH ABC viết hoá đơn cho Công ty TNHH Bảo An, đã kê khai thuế vào kỳ quý 4 năm 2014, nhưng đến ngày 06/03/2015 công ty Bảo An phát hiện công ty ABC đã viết sai MST. Trường hợp này công ty ABC và công ty Bảo An sẽ tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sau đó bên bán là công ty TNHH ABC tiến hành lập hoá đơn điều chỉnh thông tin như sau:

 

                Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: TU/14P
                                                                              Liên 3: Nội bộ                                Số:         0090867
                                                                    Ngày 10 tháng 06 năm 2015                              
                                                         
Đơn vị bán hàng:….Công ty TNHH ABC……
Mã số thuế: ….….
Địa chỉ: …..……
Điện thoại:.................................................Số tài khoản...................................
Họ tên người mua hàng: Trần văn Quân
Tên đơn vị: ….Công ty TNHH Bảo An……
Mã số thuế: …..0106432579…..
Địa chỉ:….. ……
Hình thức thanh toán:........CK.........Số tài khoản………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh mã số thuế đã ghi là "0106243579" tại hoá đơn số 0090801 ký hiệu TU/14P ngày 03/02/2014 thành "0106432579" \ \ \ \
           
           
Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                   \
Thuế suất GTGT:  \             Tiền thuế GTGT:                                                                        \       
 
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                     \
Số tiền viết bằng chữ: \
               Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
              (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
                Trần văn Quân                                                                   Nguyễn Mai Hoa
 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

COMBO KHÓA HỌC

 

TÀI CHÍNH - DOANH NHÂN

Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE

    HOTLINE

    0164 362 3370

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 239,271

Đang online11