Cách Lập Hoá Đơn Điều Chỉnh Giảm Theo Mẫu

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Ngày đăng: 19-10-2016

1,301 lượt xem

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Do đó, khi viết sai hoá đơn mà hai bên đã kê khai thuế sau đó 1 trong 2 bên phát hiện ra sai sót một trong các chỉ tiêu: số lượng hàng hóa, giá bán trên hoá đơn đã xuất trước đó cao hơn đã thoả thuận ban đầu hoặc thuế suất ghi cao hơn mức quy định của Luật thuế GTGT thì sau khi đã lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót thì BÊN BÁN thực hiện xuất hoá đơn điều chỉnh giảm.

Sau đây Chúng tôi sẽ viết mẫu một vài hoá đơn điều chỉnh giảm:

Ví dụ 1Hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu do viết sai đơn giá:

+ Ngày 23/04/2015, Kế Toán Cty XYZ Máy điều hòa Panasonic 20P Cho công ty ABC theo hóa đơn số: 0000005, Ký hiệu TU/15P với đơn giá chưa có thuế là 11.000.000/bộ. Hoá đơn này đã được kê khai thuế vào quý 2/2015.
+ Ngày 15/07/2015, Kế toán Cty XYZ nhận được phản hồi của cty ABC: hoá đơn số 0000005 xuất ngày 23/04/2015 bị sai đơn giá. Đơn giá chưa thuế mà hai bên đã thoả thuận trước đó là: 10.000.000 
(Tức giá 11 triệu là giá đã bao gồm thuế).

=> Ngày 15/7 hai bên phải lập bên bản điều chỉnh hoá đơn. Trên biên bản phải ghi rõ sai sót: sai đơn giá.
Vì đã đơn giá cao hơn (1 triệu) so với thoả thuận do đó, Kế toán Thiên Ưng (bên bán) phải xuất hoá đơn điều chỉnh giảm.

Mẫu hoá đơn điều chỉnh giảm được xuất vào ngày 15/7 như sau:                Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: /15P
                                                                              Liên 3: Nội bộ                                Số:         0000867
                                                                    Ngày 15 tháng 07 năm 2015                              
                                                         
Đơn vị bán hàng:….Công ty XYZ……
Mã số thuế: ….….
Địa chỉ: …..……
 

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: ….Công ty TNHH ……
Mã số thuế: …..…..
Địa chỉ:…..  ……

Hình thức thanh toán:........CK/TM.........Số tài khoản………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá của Máy điều hòa Panasonic 20P theo hóa đơn số: 0000005, Ký hiệu TU/15P, ngày 23/04/2015 Bộ 1 1.000.000 1.000.000
           
           
Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                 1.000.000
Thuế suất GTGT:  10%                                               Tiền thuế GTGT:                                  100.000
 
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                  1.100.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng.
               Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
              (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
                Trần văn Quân                                                                   Nguyễn Mai Hoa
 

 
 

Vài lưu ý trên hoá đơn điều chỉnh giảm:
+ Không ghi số âm.
+ Ngày ghi trên hoá đơn điều chỉnh giảm: là ngày lập biên bản điều chỉnh giảm.
+ Phần cần điều chỉnh là cột đơn giá: chỉ ghi số tiền cần giảm xuống so với đơn giá trên hoá đơn trước đó.
+ Cách kê khai xem tại đây: 
Hướng dẫn kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm 

Ví dụ 2Hoá đơn điều chỉnh giảm thuế suất:
Theo khoản 12 điều 10 của thông tư 219/2013/TT-BTC thì mặt hàng: "Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học" chịu thuế suất 5%.
Nhưng quý 2/2015 Công ty Thiên Ưng lại bán bảng phấn và
 xuất thuế suất 10% (cao hơn quy định 5%). (đã kê khai thuế)

hoá đơn chỉ viết sai thuế xuất còn lại tất cả các chỉ tiêu khác đều đúng 

Quý 3/2015, Thiên Ưng phát hiện ra sai sót nên xuất hoá đơn điều chỉnh giảm thuế suất như sau:                Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: TU/15P
                                                                              Liên 3: Nội bộ                                Số:         0000067
                                                                    Ngày 05 tháng 08 năm 2015                              
                                                         
Đơn vị bán hàng:….Công ty ……
Mã số thuế: ….….
Địa chỉ: …..…
 

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: ….…
Mã số thuế: …..…..
Địa chỉ:…..  ……

Hình thức thanh toán:........CK/TM.........Số tài khoản………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm Thuế suất, tiền thuế GTGT của bảng phấn theo Hóa đơn số: 0000006 ký hiệu TU/15P ngày 10 tháng 05 năm 2015 / / / /
           
           
Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                /
Thuế suất GTGT:  5%                                               Tiền thuế GTGT:                                  100.000
 
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                               100.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm nghìn đồng.
               Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
              (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
                Trần văn Quân                                                                   Nguyễn Mai Hoa
 
 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

COMBO KHÓA HỌC

 

TÀI CHÍNH - DOANH NHÂN

Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE

    HOTLINE

    0164 362 3370

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 239,315

Đang online8