Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2016

Năm 2016, các quy định về tiền lương, bảo hiểm bắt buộc có rất nhiều biến động. Trong đó các quy định về nội dung trên hợp đồng cũng có nhiều điểm mới

Ngày đăng: 18-10-2016

2,385 lượt xem

Năm 2016, các quy định về tiền lương, bảo hiểm bắt buộc có rất nhiều biến động. Trong đó các quy định về nội dung trên hợp đồng cũng có nhiều điểm mới

Kế Toán Tài Chính xin cung cấp cho các bạn kế toán mẫu hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại các quy định mới nhất năm 2016 như Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bộ luật lao động 2012:

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Tên đơn vị: 
Số: 
Hà Nội, ngày 02  tháng.01.. năm .2016...
 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là: 
Địa chỉ: 
Đại diện bởi:
Ông:                           
Sinh ngày..16..... tháng...09.. năm....1987..         
Số CMTND
Địa chỉ nơi cư trú
Chức vụ

 
Và một bên là Bà:  
Sinh ngày...12.... tháng..04... năm...1988...             giới tính: Nữ
Số CMTND: 168546235  cấp ngày...12../.06..../.2011..... tại C.A Hà Nam.......
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Chỗ ở hiện nay

 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
- Chức vụ: Nhân viên kế toán
- Công việc phải làm: Làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế... và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
2) Địa điểm làm việc của người lao động: Tại trụ sở của công ty: Số 19 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân. T.P Hà Nội.
3) Phương tiện đi lại làm việc: cá nhân tự túc.
 
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:
- Loại hợp đồng lao động: 36 Tháng
- Bắt đầu từ ngày.02.. tháng..01. năm ..2016.. đến hết ngày..31.. tháng..12. năm...2018.
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:
- Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30
- Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2) Thời gian nghỉ:
- Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.
 
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
Mức lương chính: 3.800.000 đồng/tháng
Phụ cấp:
+ Ăn trưa: 680.000 đồng/tháng
+ Điện thoại: 500.000 đồng/tháng
+ Xăng xe: 300.000 đồng/tháng
- Hỗ trợ:
+ Nhà ở: 1.000.000 đồng/tháng
- Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.
- Hình thức trả lương: theo thời gian
- Được trả lương vào các ngày từ 01 đến 05 của tháng sau.
- Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức tham đóng và tỷ lệ đóng.
- Cách khoản bổ sung, phúc lợi khác: Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
 
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày… 02..tháng… 01 năm 2016 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày..02.. tháng..01.. năm....2016.


Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
 
 
 
 
 
 

 

* Mẫu hợp đồng song ngữ (Anh- Việt):

 

                 JM                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số/ No. : JMV.SG16005                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                           SOCILIST REPUBLIC OF VIETNAM

                                                                     Independence – Freedom – Happiness

                                                                                            ----- oOo -----              

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOUR CONTRACT

 

Chúng tôi, một bên là/ We are, from one side: Ông:       

Quốc tịch/Nationality:                                     

Chức vụ/ Position:                                          

Đại diện cho:                                                  CÔNG TY

On behalf of:                                                 

Địa chỉ:                                                         

Address:                                                       

 

Và một bên là/ and from the other side             Ông DO NGUYEN

Quốc tịch/Nationality:                                      Việt Nam/ Vietnamese

Ngày sinh / Date of birth                                  16/03/1982

Nghề nghiệp/ Occupation:                               Kinh doanh/ Sales

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:           .

CMND số/ ID card No:                                    201 681 568, cấp ngày/ Issued on 21/05/2011

                                                                     Nơi cấp/ At: Da Nang

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Agree to sign this labour contract and commit to satisfy the following provisions:

ĐIỀU 1 / ARTICLE 1: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG / CONTRACT TERM & WORK

-     Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 1 năm

     Type of labour contract: indefinite Contract

-     Từ  ngày/ from:    01/11/2016                 đến ngày/ to:

-     Thử việc, học việc từ / with probation or apprenticeship from: ………………………………………….

Lương thử việc, học việc là 100% lương chính thức/ Probation salary is 100% of contractual salary

-     Địa điểm làm việc/ Work place:                                                                     

-   Chức vụ & Chức danh chuyên môn:       Nhân viên kinh doanh

   Position & Profession:                            Sales executive

ĐIỀU 2 / ARTICLE 2:  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC / WORK CONDITION

-     Thời giờ làm việc:                                 08 giờ/ ngày – 6 ngày/ tuần, nghỉ luân phiên ngày thứ Bảy

     Working time:                                        08 hours/ day – 6 days/ week, alternative Saturday off.

-     Được cấp phát những dụng cụ làm việc: theo nhu cầu công việc

     Equipment to be provided:                      Computer & fixed telephone & others if job require

ĐIỀU 3 / ARTICLE 3:   NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG /

                          OBLIGATIONS AND BENEFITS OF THE EMPLOYEE

1.   Quyền lợi / Benefits:

-     Phương tiện đi lại làm việc:                   do người lao động tự lo liệu

Means of transportation:                         Arranged by the employee.

-   Mức lương chính hoặc tiền công:           VND 11.000.000 / tháng (month)

Gross salary or wages:                          

-     Hình thức trả lương:                              Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Method of payment:                               by Cash or Bank transfer

-     Phụ cấp:                                               Theo quy định của Công ty

Benefits and allowances:                        As the Company’s regulations

-     Ngày trả lương/ Payment date               Cuối tháng/ End month

-   Chế độ nâng lương & thưởng/ Salary review & bonus :

Tùy vào tình hình tài chính của Công ty ở từng thời điểm & khả năng làm việc của Người Lao Động

Depending on the Company’s business results in the past 12 months, performance levels of the Employees and the Company policy from time to time.

-     Được trang bị bảo hộ lao động gồm: được Công ty cấp pháp theo yêu cầu của công việc.

Labour protection equipment to be provided by the Company if job require

-     Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết):

Theo quy định của Luật Lao Động hiện hành và quy chế của Công ty.

Rest time (weekly, annual leave, and public holidays): According to Vietnamese labour laws and the Company’s regulations.

-     Bảo hiểm bắt buộc: Theo quy định của Luật BHXH Việt Nam hiện hành. Người sử dụng lao động đóng góp 22% & người lao động đóng góp 10.5%.Tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc sẽ thay đổi khi luật bảo hiểm thay đổi.

Compulsory insurances: According to current Viet Nam insurance law, 22% will be paid by the employer and 10.5% will be paid by the employee. The rate of compulsory insurance will be changed as soon as the law change.

-   Chế độ đào tạo : Nhân viên được đào tạo theo nhu cầu công việc

           Training policy: The employee is entitled to attend training courses as the job requirement (if any)

2.   Nghĩa vụ / Obligations:

-     Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

To fulfil the jobs undertaken in this labour contract.

-     Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động. . .

To comply with business demands, labour regulations and disciplines, rules of labour safety & health.….

-     Bồi thường vi phạm và vật chất: Giải quyết trong từng trường hợp cụ thể

To compensate for offences and material liability: In each particular case.

ĐIỀU 4/ ARTICLE 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

ARTICLE 4: OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE EMPLOYER

1.   Nghĩa vụ / Obligations:

-     Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

To assure the job and fully perform all terms and conditions committed in the labour contract

-     Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) & Nội quy lao động của Công Ty

To fully and duly pay the employee all remuneration and other benefits as committed in the labour contract, collective labour agreement (if any) & the company’s regulation

2.   Quyền hạn/ Right:

-     Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…) To manage the Employee in performing the tasks described in the labour contract and the Job Description (staffing, transferring, suspending, etc.)

-     Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của Công ty.

To temporary suspend, terminate Employee’s labour contract, and take disciplinary action against the Employee in accordance with the laws, collective labour agreement (if any) and the company’s regulations.

ĐIỀU 5 / ARTICLE 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH / EXECUTION PROVISIONS

-     Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp thỏa ước tập thể không có quy định thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Any issues not mentioned in this labour contract will be in compliance with the regulations of the collective agreement, if there is no collective agreement, labour laws will be applied.

-     Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

This labour contract is made in two (02) copies with the same valid, each party keeps one copy. This labour contract is valid from the signing date. If 02 parties sign any labour contract annex, its contents will have the same value as the contents in this labour contract.

                                                     

Hợp đồng này làm tại Công ty                                   , ngày 01/11/2016

This contract is made at the office of                         Co., ltd on 01/11/2016.

            Người lao động                                                       Người sử dụng lao động

                 Employee                                                                 Employer

                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

              DO NGUYEN                                                                                      

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

COMBO KHÓA HỌC

 

TÀI CHÍNH - DOANH NHÂN

Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE

    HOTLINE

    0164 362 3370

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 243,958

Đang online7