Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sự việc, sau đó người bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Ngày đăng: 19-10-2016

2,188 lượt xem

Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sự việc, sau đó người bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

 

Dưới đây,chúng tôi xin cung cấp  mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

 

 CÔNG TY ABC                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 www.ketoantaichinh.org                                                                    
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

       Số ____/BBĐCHĐ-KTTU                                            Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2016
 
 
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT
 
 
Căn cứ Hợp đồng số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa Công ty ABC và về việc ............................................................................................
 
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty ABC, chúng tôi gồm có:
 
Bên A: CÔNG TY ABC
Do ông Nguyễn Văn A , chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: .
Điện thoại: 0466.846.132; Email: hotroketoan68@gmail.com
Mã số thuế: 0106208569.
Bên B: ......................................................................................................................................... 
Do ông (bà) ............................................ , chức vụ: ............................. , làm đại diện.
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: ............................................. ; Email: ..........................................................
Mã số thuế: .....................................................................................................................
 
Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:
- Ghi sai: 
+ Nội dung: ..............................................................................................................
+ .................................................................................................................................
- Điều chỉnh ghi đúng: 
+ Nội dung: ..............................................................................................................
+ .................................................................................................................................
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 


Tải vê tại đây: Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

Mẫu biên bản điều chỉnh trong các trường hợp cụ thể:

1. Điều chỉnh sai đơn giá 
2. Sai MÃ SỐ THUẾ:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
 
                                                                                                     Ngày 12 tháng 05 năm 2015
 
BIÊN BẢN XÁC NHẬN - ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
 
- Căn cứ vào TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014; và TT219/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013;
- Hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
Bên Mua ( Bên A)     : 
Địa chỉ             : 
Đại diện          :                                                                   Chức vụ: Giám Đốc.
Bên Bán ( Bên B)      : 
Địa chỉ             : 
Đại diện          :                                                                   Chức vụ: Giám Đốc
Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2015, sau khi đối chiếu kiểm tra lại Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển  đã ghi trên Hoá đơn số: 0000012 ký hiệu TU/14P ngày 20 tháng 01 năm 2015 do Công ty TNHH  xuất đã phát hiện ra sai sót, trên Hoá đơn về: Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển  đã ghi: 0104633370.
Nay hai bên thống nhất điều chỉnh Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thành: 0104632370.
Lý do: Ghi sai Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển .
Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số: 0000021 ký hiệu TU/14P ngày 12/05/2015.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 

3. Trường hợp sai thuế suất: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
 
                                                                                                     Ngày 06 tháng 04 năm 2015
 
BIÊN BẢN XÁC NHẬN - ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
 
- Căn cứ vào TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014; và TT219/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013;
- Hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
Bên Mua ( Bên A)     : Công ty CP Thương mại .
Địa chỉ             : 
Đại diện          : Ông                                                           Chức vụ: Giám Đốc.
Bên Bán ( Bên B)      : 
Địa chỉ             : 
Đại diện          :                                                                   Chức vụ: Giám Đốc
Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2015, sau khi đối chiếu kiểm tra lại Thuế suất thuế GTGT của máy điều hoà LG13E đã ghi trên Hoá đơn số: 0000006, ký hiệu: TU/14P ngày 10 tháng 01 năm 2015 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng xuất đã phát hiện thông tin đã ghi sai trên Hoá đơn:

 
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

3. Trường hợp sai tên công ty, địa chỉ thì điều chỉnh theo thông tư 26:


 
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

COMBO KHÓA HỌC

 

TÀI CHÍNH - DOANH NHÂN

Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE

    HOTLINE

    0164 362 3370

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 239,275

Đang online14