Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2016

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

Ngày đăng: 31-10-2016

1,067 lượt xem

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

I. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nnam: Quy định về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

 

- Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

 

Chú ý: Từ ngày 1/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

- Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng DN phải tham BH.

 

II. Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT,BHTN:

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

 

1. Hồ sơ đối với Đơn vị tham lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến:

 

a. Người lao động:

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TS 

 

b. Đơn vị sử dụng lao động:

Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK3-TS

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

 

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

2. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng (Khi có sự điều chỉnh như: Tăng giảm lao động, điều chỉnh mức lương đóng ... hồ sơ cụ thể như sau:)

 

a. Người lao động:

- Tờ khai tham gia BHXH (giống như trên)

 

b. Đơn vị sử dụng lao động:

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS. (giống như trên)

- Tờ khai thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS (Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của DN. VD: Thay đổi tên công ty, địa chỉ, MST, người đại diện pháp luật ....(giống như trên)

 

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

3. Nơi nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH...Hoặc nộp qua mạng (Chi tiết liên hệ với Cơ quan BH Quận Huyện để biết chi tiết về phương thức nhận hồ sơ)

 

4. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Căn cứ theo Điều 5, điều 14, điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định cụ thể tỷ lệ đóng như sau:

 

- DN phải nộp cho Cơ quan BHXH Quận, Huyện với tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là: 32.5 %

- Nộp cho Liên đoàn Lao động Quận, Huyện với tỷ lệ đóng KPCĐ là: 2%

 

Cụ thể tỷ lệ như sau:

- Đơn vị sử dụng lao động đóng: 22%, cụ thể:

BHXH: 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

BHYT: 3%

BHTN: 1%

 

- Người lao động đóng: 10,5%

BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

BHYT: 1,5%

BHTN: 1%

 

5. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

 

- Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, Tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở

Chi tiết xem tại đây: Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2016

 

III. Hồ sơ xin cấp lại Sổ BHXH, BHYT, BHTN:

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT, và điều chỉnh nội dung đã ghi trên Sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

 

1. Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT:

 

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS (giống như trên)

- Sổ BHXH đã cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Sổ BHXH;

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03 theo QĐ 959)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH;

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03 theo QĐ 959)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

COMBO KHÓA HỌC

 

TÀI CHÍNH - DOANH NHÂN

Hỗ trợ trực tuyến

  • HOTLINE

    HOTLINE

    0164 362 3370

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 243,929

Đang online4